Zpracování osobních údajů a Prohlášení o ochraně údajů

1. Úvod

Toto Prohlášení o ochraně údajů (dále jen „Prohlášení") popisuje, jak naše stavební firma zpracovává osobní údaje na našich webových stránkách. Toto Prohlášení je vytvořeno v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

2. Správce údajů

Jméno a kontaktní údaje správce údajů:

ARDEM STAVEBNÍ s.r.o.

Adresa sídla: Korunní 108, Praha 10

Identifikační číslo:06412785

Webové stránky: ardem-interioirs.cz

+420 773 514 459

info@ardem.cz3. Účel zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Komunikace s návštěvníky webových stránek.
 • Poskytování informací o našich službách a projektech.
 • Zpracování dotazů a žádostí od návštěvníků.
 • Sledování a analýza používání webových stránek za účelem zlepšení uživatelského zážitku.
4. Právní základ zpracování

Právní základ pro zpracování osobních údajů je:

 • Souhlas subjektu údajů, pokud je vyžadován.
 • Plnění smlouvy nebo před-smluvní opatření na žádost subjektu údajů.
 • Zákonné povinnosti správce údajů.
 • Oprávněné zájmy správce údajů.
5. Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Základní kontaktní informace (jméno, e-mail, telefonní číslo).
 • Informace poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů.
 • Informace o zájmu o naše služby.
6. Přenos údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám, pokud není to nezbytné pro plnění naší smlouvy, zákonné povinnosti nebo na základě vašeho souhlasu.

7. Uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny, pokud není vyžadováno jinak zákony.

8. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • Požadovat přístup k osobním údajům, které o něm zpracováváme.
 • Opravit nepřesné nebo neúplné údaje.
 • Smazat své osobní údaje za určitých podmínek.
 • Omezení zpracování svých údajů za určitých podmínek.
 • Vznést námitku proti zpracování svých údajů.
 • Přenést své údaje k jinému správci za určitých podmínek.
9. Kontakt na ochranu údajů

Pokud máte otázky nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na info@ardem.cz

© All Rights Reserved. ARDEM INVEST Co.
Design by Leonteva
KONTAKTY
773 514 459
info@ardem.cz
Korunní 108
Praha 10 Vinohrady
PSČ: 101 00
IČO: 06412785
DIČ: CZ 06412785
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
FAKTURACE
VÝROBNÍ ODDĚLENÍ
+420 773 514 459
info@ardem.cz
+420 771 168 982
jf@ardem.cz

+420 775 000 953 fakturace@ardem.cz