Tilda Publishing
Tilda Publishing

Monolitické práce


Součástí kompletních a profesionálních služeb stavebních firem jsou také železobetonové práce včetně provádění monolitických betonových konstrukcí, bednění a armování.

Železobetonové monolitické konstrukce patří do řad progresivních stavebních konstrukcí a poskytují variabilitu, dlouhou životnost a tvarovou stálost. Při samotném provedení jsou důležité nejen kvalitní materiály, ale také realizace kvalifikovanými odborníky, kteří mají nejen dovednosti, ale také zkušenosti.

K těmto železobetonovým konstrukcím patří například monolitické schody, monolitické stropy a další železobetonové stavby. Tyto konstrukce se provádějí přímo na místě určení, tedy na konkrétní stavbě. Výhodou je obvykle rychlost realizace, prostupy dle požadavků, vysoká požární odolnost a snadné přizpůsobení na různé možnosti rozpětí.

Železobetonový monolitický strop cena se odvíjí od světlosti interiéru, potřebném zatížení, počtu výztuže a také velikosti prostupů.Další součástí železobetonových monolitických prací je bednění. Jedná se o dočasné případně trvalé pomocné konstrukce, které vytvářejí formu pro uložení a zhutnění čerstvého betonu, které jsou potřebné právě při výrobě monolitických a dalších železobetonových a betonových konstrukcí.
K vylepšení betonové konstrukce slouží armování. Jeho realizace spočívá v přidání ocelových tyčí do betonové směsi. Tím se zvýši odolnost betonu a prodlouží tak jeho životnost.
Obsahem betonových prací jsou také betonové potěry, stavba základů či betonování podlah. Na každý proces jsou potřebné jiné druhy betonu a betonových směsí co vyžaduje odborníky, kteří mají dovednosti, znalosti a letité zkušenosti. Konečný výsledek železobetonových prací zaručuje pevnost, dlouhou životnost a dokonalé provedení. Železobetonové konstrukce jsou nejpoužívanější typem staveb.

Díky profesionálním stavebním firmám získáte kvalitu, rychlost i odbornost provedení
Tilda Publishing

REFERENCE MONOLITICKÝCH PRACÍ

Ceník monolitických prací