BYTOVÝ KOMPLEX CUKERNÍ
Praha - Čakovice

Objekt: Čtyři bytové domy 4NP a 1PP.
Typ práce: Betonové konstrukce, Monolit
Úžitna plocha: 8150 m²
Popis: Výstavba probíhala v roce 2016-2017. Firma ARDEM INVEST s.r.o. spolu s firmou SN Holding s.r.o. dodávala stavební konstrukční část.
Termíny výstavby:
začátek 9.2016 - konec 7. 2017
Náklady: 19 500 000 Kč
Výstavba objektu byla pozasavena Stavebním Úřadem z důvodu změny konstrukce objektu v době realizace. Čeká se na dodatečné stavební povolení.
kde se zučastnil ARDEM team