ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA "JUNKER"
Mělník

Firma ARDEM ve spolupráce s firmou SN Holding dodávali stavebně konstrukční část monolitického skeletu.
Stavební část přístavby a přestavby objektu zahrnuje výkopy, spodní stavbu, základové konstrukce, nosné konstrukce a také stavební úpravy sousedící skladovací části budovy. Nosné železobetonové stěny a pilíře jsou tloušťky 150-250 mm. Stěny jsou vyztuženy volnými pruty (ocel B500B) a jsou z betonu C25/30-XC1. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky s nosnou výztuží v obou směrech tl. 250 mm. Stropní konstrukce je doplněna průvlaky dle výkresové dokumentace. Použitý beton C25/30, výztuž B500B a sítě KARI.

Začátek: 20.11.2017
Konec: 15.03.2018
Náklady: cca 5,6 mln
Vícenáklady: 0
10 pracovníků pro hrubou výstavbu
Betonů: 560 m3projekty
kde se zučastnil ARDEM team